صفحه اصلي > درباره هتل > شکایات و پیشنهادات  

لطفا انتقادات و پیشنهادات خود را ازطریق ایمیل هتل پارسیان آزادی بم argebam2006@yahoo.com به ما منعکس فرمایید .