صفحه اصلي > درباره هتل > منشور اخلاقی 

منشور اخلاقی  گروه هتل های بین المللی پارسیان

 

• تلاش بر انجام صحیح وظایف شغلی و کسب روزی حلال

• وفاداری به قوانین و استاندارهای هتلی در تأمین نیازهای به حق میهمانان

• ارزیابی مسئولیت میزبانی خود بر پایه نظرات و انتظارات میهمانان در جهت ارتقاء کیفیت خدمات و جلب رضایت مشتریان هتل

• احترام به کرامت همه انسانها با ملیت ، رنگ ، نژاد و طبقه اجتماعی مختلف و پرهیز از از هرگونه تبعیض و اصرار بر رعایت عدالت در مسئولیتهای شغلی

• پایبندی بر اصول اخلاق صبوری ، متانت ، گشاده رویی ، نظم ، آراستگی ، ادب و احترام و رعایت بهداشت فردی و محیطی بویژه با میهمانان هتل

• پرهیز از تکروی و تعصبات حرفه ای در بین همکاران و اعتقاد به روحیه مشارکت جویی و کار گروهی در خدمات رسانی به میهمانان

• تلاش در جهت تحقق اهداف و برنامه های عالیه هتل

• تـرویج فـرهنگ و ارزشهای اسـلامی، تـکریم میهمانان، پاسخـگویی، امـانت داری، اطلاع رسانی، انتقاد پذیری، وقت شناسی، وظیفه شناسی و گذشت اصول جدایی ناپذیر شغل و مسئولیت میزبانی کارکنان هتلهای پارسیان می باشد.

 

اقامت خوشی را برای شما در مجموعه هتل پارسیان آزادی بم آرزومندیم.