صفحه اصلي > تماس با هتل 

آدرس: کرمان - شهرستان بم - بلوار جانبازان - مقابل دانشگاه پیام نور - هتل پارسیان آزادی بم

شماره تلفن : 44210097-034،44210095

دورنگار : 44210091-034

 

tel number : 0098-034-44210095-442210097

fax : 0098-034-44210091

Email: Argebam2006@yahoo.com